Voorbeeldbrief verzekering

Lees je polisvoorwaarden goed door en neem contact op met je verzekeraar over het gebruik van de BUNKER.

Niet alle medewerkers van verzekeraars en/of tussenpersonen zijn bereid, gemachtigd of in staat om ‘out of the BUNKER’ te denken. ‘Nee zeggen’ lijkt soms gemakkelijker. Ervaring leert dat als de juiste informatie bij de juiste persoon komt, het gebruik van de BUNKER snel in de polisvoorwaarden opgenomen kan worden.
Gebruik deze voorbeeldbrief en neem alleen genoegen met een schriftelijk antwoord.