Algemene voorwaarden

Allereerst een kort overzicht van de voorwaarden waar we voor staan in begrijpelijke taal.
Let op: de voorwaarden in het kort zijn slechts een interpretatie en hebben geen juridische waarde.
Daaronder vind je uitgebreid de verplichte kleine lettertjes die de juridische basis vormen voor alle verkopen via Bikinglane.nl

IN HET KORT

Wie zijn we

Biking Lane
Wieringsestraat 256
2583 VG Den Haag

Site-adres / URL: https://www.bikinglane.nl.
KVK: 27247971 staat op naam van Dunethorp met als additionele handelsnamen: Biking Lane, Mixing Lane en Shipping Lane
Biking Lane is importeur van de BUNKER Park, BUNKER Park & Roll & BUNKER Base. Europese kwaliteitsproducten uit Valencia, gefabriceerd door Artago Secure s.I.

Website informatie

Alhoewel Biking Lane de informatie op de website zo accuraat mogelijk probeert te houden kan er soms foutieve informatie gepresenteerd worden. Biking Lane kan hier niet voor aansprakelijk gehouden worden en er kunnen geen rechten door derden aan ontleend worden.

De plaatjes op de website zijn ter illustratie. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de plaatjes op de website en het daadwerkelijk geleverde product door gewijzigde productiemethoden en voortschrijdend inzicht. Daar waar plaatjes van het product ook (onderdelen van) een motorfiets, scooter of anderzijds laten zien, dan is dat ter illustratie van het gebruik en behoort het niet tot de leveringsomvang (ook niet indien dit niet expliciet vermeld staat).

Garantie

 • Biking Lane verleent op de BUNKER Park, BUNKER Park & Roll en BUNKER Base 2 jaar beperkte garantie vanaf de datum van aankoop.
  • Mits het aankoopbewijs behorende bij het product getoond kan worden.
  • Mits de BUNKER voorzien is van een Biking Lane sticker met serienummer.
  • Mits de 3 originele SLEUTELS van het Artago 68T/B slot aanwezig zijn.
 • De garantie bestaat uit het gratis vervangen van defecte onderdelen, tenzij er sprake is van schade of defecten als gevolg van verkeerde montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of een ongeluk.
 • Het defecte product moet compleet (inclusief de 3 originele sleutels van het Artago 68T/B slot en een afschrift van het aankoopbewijs) worden geretourneerd.

Aansprakelijkheid

Biking Lane is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel ontstaan tijdens de montage, als gevolg van (onjuiste) montage en/of als gevolg van het gebruik van een BUNKER.

Veiligheidsaanwijzingen

 • De BUNKER dient door competente personen geplaatst te worden.
 • De montage en de afstelling dient met minimaal 2 personen te geschieden.
 • Gebruik een til-hulp of til met minimaal 2 personen om de BUNKER te (ver)plaatsen.
 • Pas op dat er geen ledematen bekneld raken door het gewicht van de BUNKER.
 • De BUNKER Park (& Roll) heeft bewegende delen. Pas op dat u niet bekneld raakt.
 • Monteer eerst de BUNKER Park en monteer daarna pas het ‘& Roll’ platform.
 • Controleer voor het boren of er geen obstakels of infrastructuur (vloerverwarming, water-, gas- of elektriciteitsleidingen, rioleringen etc.) onder de boorlocatie zitten.
 • Onderzoek of het toegestaan is om in de ondergrond te boren (constructie, eigendomsrecht).
 • De ondergrond dient voldoende stevig te zijn om de BUNKER Park (& Roll) op te bevestigen.
 • De wieltjes van de BUNKER Park & Roll kunnen de ondergrond beschadigen.
 • Tijdens het afstellen van de wielschommel aan de maat van het voorwiel kan de wielklemming op enig moment nog niet optimaal zijn. Zorg er voor dat tijdens die fase de motor niet onverhoopt uit de bunker kan vallen.
 • Verwijder de motor altijd uit de BUNKER Park (& Roll) voordat u aanpassingen aan de BUNKER Park (& Roll) gaat maken.
 • Een BUNKER Park & Roll is zwaar. Zeker met een motor er op. Pas bij het verrollen op dat u zich niet beklemt of over uw tenen heen rolt.
 • De BUNKER geleidt elektriciteit. Laat de BUNKER niet in contact komen met elektriciteit.
 • De BUNKER is bestand tegen oliën mits deze direct verwijderd worden. Olie verandert de stroefheid tussen de BUNKER en de band waardoor de motor wellicht minder stabiel staat en uit de bunker zou kunnen vallen.
 • Biking Lane raadt aan om de BUNKER altijd aan de ondergrond te verankeren. Niet alleen als extra diefstalpreventie maar ook om te voorkomen dat de ‘motor en BUNKER combinatie’ op enig moment zou kunnen omvallen.
 • Indien verankering niet mogelijk is raadt Biking Lane aan om de BUNKER base te gebruiken. Deze metalen plaat kan eventueel aan de ondergrond verlijmd worden.
 • De BUNKER Park (& Roll) (BP68M, BP68M D, BPR68M, BPR68M D) voor motoren en de BUNKER Park (& Roll) (BP68S, BP68S D, BPR68S, BPR68S D) voor scooters zijn ontworpen voor gebruik met het voorwiel. Enig ander gebruik kan leiden tot schade en/of verwonding.
 • Neem bij twijfel contact op met Biking Lane.

Korting

Kortingscodes gelden niet in combinatie met andere kortingsbonnen of kortingen. De kortingen zijn niet ‘stapelbaar’.

UITGEBREID

Algemene Voorwaarden Consumenten

 1. Verkoper
  1.1.Biking Lane
  Wieringsestraat 256
  2583 VG Den Haag
  Website: https://www.bikinglane.nl
  E-mail: arie@bikinglane.nl
  KVK: 27247971 Dunethorp, handelend onder de naam Biking Lane
  BTW-ID: NL001715962B76

  1.2.Biking Lane is onder andere importeur van de BUNKER Park, BUNKER Park &Roll en BUNKER Base. Europese kwaliteitsproducten uit Valencia, gefabriceerd door Artago Secure s.I
 2. Informatie
  2.1.Informatie over de producten en diensten van Biking Lane worden verstrekt via de website, facebook, YouTube etc. Hierna: “digitale communicatiekanalen”.
  2.2.Alhoewel Biking Lane de informatie op de digitale communicatiekanalen zo accuraat mogelijk probeert te houden kan er soms foutieve informatie gepresenteerd worden. Biking Lane kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve informatie en er kunnen geen rechten door derden aan ontleend worden.
  2.3.De plaatjes, foto’s en video’s hierna: “media”, op de digitale communicatiekanalen zijn ter illustratie en uitleg van het product. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de media op de digitale communicatiekanalen en het daadwerkelijk geleverde product door gewijzigde productiemethoden en voortschrijdend inzicht. Daar waar
  media van het product ook (onderdelen van) een motorfiets, scooter of anderzijds laten zien, dan is dat ter illustratie van het gebruik en behoort het niet tot de leveringsomvang.
 3. Strekking
  3.1.Deze Algemene Voorwaarden voor Consumenten, hierna “AVC”, zijn van toepassing op de verkoop aan consumenten in Nederland.
  3.2.Deze AVC gelden onverkort op elke overeenkomst tenzij expliciet iets anders is overeengekomen.
 4. Garantie
  4.1.Biking Lane verleent op de BUNKER Park, BUNKER Park & Roll en BUNKER Base 2 jaar beperkte garantie aan de oorspronkelijke koper vanaf de datum van overeenkomst onder de volgende voorwaarden:
  4.1.1. Mits het aankoopbewijs behorende bij het product getoond kan worden.
  4.1.2. Mits de BUNKER voorzien is van een Biking Lane sticker met serienummer.
  4.1.3. Mits de 3 originele SLEUTELS van het Artago 68T/B slot aanwezig zijn.
  4.2.De garantie bestaat uit het gratis vervangen van defecte onderdelen, tenzij er sprake is van schade of defecten als gevolg van verkeerde montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of een ongeluk.
  4.2.1. Het defecte product moet compleet (inclusief het gestelde in 4.1.1. t/m 4.1.3.) worden geretourneerd.
 5. Aansprakelijkheid
  5.1.Biking Lane is niet aansprakelijk voor:
  5.1.1. Schade en/of letsel ontstaan tijdens de montage, als gevolg van onjuiste montage en/of als gevolg van het (onjuist)gebruik van de producten.
  5.1.2. Schade en/of letsel ontstaan door het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen en/of beveiligingsaanwijzingen zoals vermeld in de handleiding en op de website.
  5.1.3. Mocht Biking Lane aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade en/of letsel, dan is de financiële aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag (incl. BTW) van de overeenkomst.
 6. Korting
  6.1.Kortingen en kortingscodes gelden niet in combinatie met andere kortingen. De kortingen zijn niet optelbaar.
 7. Betalingsvoorwaarden
  7.1.U dient vooraf te betalen.
  7.2.De goederen blijven eigendom van Biking Lane totdat u heeft betaald.
  7.3.Biking Lane houdt de goederen onder zich tot het moment van levering.
 8. Overeenkomst
  8.1.Wij leveren een goed, compleet en onbeschadigd product dat over de kwaliteiten beschikt die Biking Lane heeft aangegeven op de website.
  8.2.Bijkomende kosten (bijvoorbeeld bezorgkosten of installatiekosten) zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs en worden apart aangegeven. Bijkomende kosten zijn niet verplicht (U kunt bijvoorbeeld de producten afhalen en zelf installeren).
  8.3.Is het product goed maar voldoet het niet aan uw verwachtingen, dan geeft dat geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
  8.4.De overeenkomst sluit u op het moment van bestelling, niet op het moment van betaling.
  8.5.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 9. Ontbinding / Herroeping
  9.1.U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  9.2.De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van overeenkomst.
  9.3.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ondubbelzinnig (bv.per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De producten dienen ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  9.4.Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 10. Geschillen
  10.1. U dient altijd eerst en alleen bij Biking Lane te reclameren. Biking Lane zal er
  dan redelijkerwijs alles aan doen om U tevreden te stellen.
  10.2. In het onwaarschijnlijke geval dat er ondanks 10.1 een geschil ontstaat, zult u specialistische hulp in moeten schakelen.
  10.3. In het geval U voor of tijdens het proces in 10.1 uw reclamering met naam en toenaam openbaar maakt via bijvoorbeeld Social Media, dan stopt Biking Lane met het “redelijkerwijs alles aan doen om U tevreden te stellen” en zullen wij alleen het wettelijk minimaal noodzakelijke doen.
  10.4. Geschillen worden behandeld in Nederland, in Den Haag en in de Nederlandse taal.